پایانه جنوب
موضوع قرارداد : خرید و نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ و پخش فیلم و آگهی پایانه جنوب
کارفرما : سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
محل پروژه : تهران، بزرگراه بعثت، پایانه جنوب
تاریخ تحویل پروژه : 1388/08/20
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
این پایانه اولین پایانه احداثی مجهز در سطح تهران می باشد و از سال 1359 مورد بهره برداری قرار گرفته. مساحت آن 17 هکتار و زیر بنای آن 17000 متر مربع در سه طبقه به انضمام زیرزمین است.
با توجه به غیر قابل استفاده بودن سیستم پیجینگ قبلی پایانه، سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران در بهمن ماه سال 1387 اقدام به برگذاری مناقصه ای برای خرید، نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ این پایانه نمود و شرکت فارس تکنولوژی موفق شد در مناقصه فوق برنده شود.
رضایت نامه کسب شده
رضایت نامه پایانه جنوب تهران