سالن اجتماعات شرکت صنایع آموزشی

موضوع قرارداد : تجهیز سیستم کنفرانس و صوت سالن اجتماعات شرکت صنایع آموزشی
کارفرما : صنایع آموزشی
محل پروژه : تهران، جاده مخصوص کرج، بعد از کیلومتر 7، ابتدای بزرگراه آزادگان، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، خیابان شهید جلال
تاریخ تحویل پروژه : 1387/12/03
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
شرکت صنایع آموزشی در سال 1354 با سرمایه گذاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف تهیه و تولید کلیه وسایل آموزشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی برای پایه های مختلف تحصیلی و ... تأسیس شده و مشغول به فعالیت می باشد. سالن اجتماعات این شرکت به منظور برگزاری سمینارها و کنفرانس ها، در نظر گرفته شده است.
شرکت فارِس تکنولوژی طی قراردادی با این شرکت، عهده دار تجهیز سالن کنفرانس مجموعه فوق گردید. در سیستم کنفرانس این سالن از محصولات کمپانی JTS استفاده شده همچنین از بلندگوهای کمپانی FBT در سیستم صوت سالن، بهره گرفته شده است.


رضایت نامه کسب شده :