مجتمع تجاری امین حضور
موضوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستم پيجينگ مجتمع تجاری امین حضور
محل پروژه : تهران، خیابان امین حضور، مجتمع تجاری امین حضور
تاریخ تحویل پروژه : 1386/07/16
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
مجتمع تجاری امین حضور از سه طبقه تجاری و هفت طبقه پارکینگ تشکیل شده است. برای سیستم پیجینگ طبقات تجاری از بلندگوهای سقفی توکار کمپانی PENTON و برای طبقات پارکینگ از بلندگوهای ستونی کمپانی JEDIA استفاده شده است. همچنین رک کتنرلی و پاورها صوتی همگی از محصولات کمپانی JEDIA می باشد.
رضایت نامه کسب شده :