سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان
موضوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستم کنفرانس و ضبط تصویر خودکار
کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان
محل پروژه : رشت، سازمان مسکن و شهرسازی
تاریخ تحویل پروژه : 1388/09/25
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
درسالن کنفرانس سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان از سیستم کنفرانس دیجیتال سری Forum 6000 کمپانی RCF ایتالیا بهره گرفته شده است. با توجه به نصب کارت اتصال به کامپیوتر بر روی سیستم فوق، کنترل جلسه کنفرانس با کامپیوتر نیز صورت می پذیرد. استفاده از 3 دوربین روباتیک SAMSUNG و اتصال آنها به سیستم کنفرانس، امکان مستندسازی تصویر بصورت خودکار را فراهم می آورد.