صحن شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع قرارداد : طراحی، تهیه و اجرای دکوراسیون داخلی، سیستم های صوتی و تصویری صحن شورای اسلامی شهر شیراز

کارفرما : شهرداری شیراز

محل پروژه : شیراز، میدان آستانه، بین الحرمین، شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ شروع : آبان ماه سال 93

وضعیت پروژه : تحویل موقت

شرح مختصر پروژه :

پس از احداث ساختمان جدید شورای اسلامی شهر شیراز، واقع در پروژه بزرگ بین الحرمین و با توجه به تجربه موفق همکاری شرکت فارس تکنولوژی با شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در جریان تجهیز سالن کمسیون های شورا، مسئولیت دکوراسیون و تجهیز صحن اصلی شورا نیز به شرکت فارس تکنولوژی واگذار گردید.

نظر به اینکه سازه ساخته شده در ابتدا برای کاربری دیگری در نظر گرفته شده بود، لذا محدودیت هایی برای طراحی پروژه در راستای پاسخ گویی به نیازهای بهره بردار وجود داشت. در نظر گرفتن میز هیات رئیسه شورا، میز اعضا، میزی برای منشیان جلسه، محلی برای مهمان ها و جایگاه خبرنگارن از نیازهای اصلی بهره بردار بود. در این راستا فضا به دو بخش اصلی و جانبی تقسیم شد. در بخش اصلی جایگاه هیات رئیسه و میز اعضا قرار دارد و در کنار آن میزی برای منشیان جلسه در نظر گرفته شده است. در بخش جانبی، میزها به صورت پارلمانی برای میهمانان جلسه قرار گرفته و در انتهای جایگاه خبرنگاران می باشد.

در طراحی دکوراسیون سالن، ضمن توجه به نیازهای یک فضای جلسه مدرن و استفاده از تجهیزات پیشرفته تلاش گردید با به خدمت گرفتن نمادهای معماری اسلامی ایرانی همخوانی با فضای کلی پروژه و توجه به قدمت و اصالت شهر شیراز صورت پذیرد.

سیستم کنفرانس دیجیتال با امکان رای گیری از کمپانی RCF در کنار بلندگوهای Steerable Array این کمپانی سیستم صوت سالن را تشکیل می دهد. سه پرده اکران و دیتا پروژکتور در بخش اصلی برای پخش تصاویر فیلم و ارائه ها و یک پرده و دیتا پرژکتور در بخش جانبی به این منظور تعبیه شده است. سیستم تصویر برداری دستی و اتوماتیک در کنار هم از محصولات HD کمپانی Panasonic می باشد.

امکان ترجمه همزمان برای دو زبان در سالن پیش بینی شده و کابین های مترجم نیز در جوار اتاق فرمان در نظر گرفته شده است.