سالن کنفرانس شرکت انتقال گاز ایران
وضوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستم کنفرانس سالن کنفرانس شرکت انتقال گاز ایران
کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران
محل پروژه : تهران، میدان هفت تیر، شرکت انتقال گاز ایران
تاریخ تحویل پروژه : 1389/03/25
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
شرکت انتقال گاز ایران از ابتدای سال 89 اقدام به تجهیز سالن کنفرانس در ساختمان مرکزی خود نمود. در همین راستا به جهت نیاز مجموعه فوق به سیستم کنفرانسی پیشرفته همراه با قابلیت کنترل نرم افزاری و امکان رای گیری، سیستم کنفرانس دیجیتال Forum 9000 کمپانی RCF ایتالیا از طرف فارِس تکنولوژی به مهندسین این شرکت پیشنهاد شد. پس بررسی های گسترده مهندسین شرکت انتقال گاز و با توجه به قابلیت های بی نظیر Forum 9000در برابر سایر پیشنهادها، این سیستم مورد تایید قرار گرفت. امکان مستند سازی ویژه صوتی این سیستم بسیار مورد توجه و استفاده مدیران شرکت انتقال گاز می باشد و از این سالن 40 نفره جهت برگزاری جلسات متعدد، بهره می گیرند.