سمینار آکوستیک و معماری - شهریور 95


یکی از مشکلاتی که پس از ساخت بسیاری از فضاهای عمومی مشاهده می‌شود، عدم توجّه به آکوستیک در طراحی اوّلیه محیط است. این موضوع زمانی اهمّیّت مضاعفی دارد که فضای مذکور برای یک رویداد صوتی، طرّاحی شده باشد. از یک سالن کنسرت تا یک اتاق کنفرانس، از یک استادیوم ورزشی تا شبستان یک مسجد، در تمامی این فضاها توجّه به پارامترهای آکوستیکی از طراحی ابتدایی تا مرحله‌ی آخر ساخت، ضروری است. چرا که آنچه پس از ساخت محیط، مهندسین صدا انجام می دهند، بعضاً کافی نبوده و حاصل کار، آنچنان می‌شود که متأسّفانه هم اکنون برخی از مهمترین سالن‌ها و اماکن عمومی این کشور از مشکلات آکوستیکی و نقص در صدا رسانی، رنج می‌برند.

تجربه‌های متعدّد از مشکلات مذکور و علاقه مهندسین معمار در کسب اطّلاعات به روز و کارآمد در موضوع آکوستیک، ایده برگزاری سمینار علمی با این موضوع را ایجاد کرد. به علاوه، همکاری مشترک با پرفسور آهنرت، یکی از بزرگان آکوستیک در سطح جهانی، برای مشاوره چند پروژه در ایران، موجب شناخت نسبی ایشان از خلاء موجود و نیاز مهندسین داخلی گردید و این موضوع، همکاری ایشان در جهت برگزاری این رویداد را حاصل کرد.

لذا تصمیم گرفتیم یک سمینار یک روزه، با موضوع آکوستیک و تدریس آقای پرفسور آهنرت ( Prof. Dr. Wolfgang Ahnert ) برگزار نماییم. مخاطبین این جلسه در درجه اوّل مهندسین معمار و مهندسین مشاوری که در طراحی فضاهای عمومی فعّالیّت دارند و پس از آن، کلیه فعّالان در زمینه ساخت و اجرای سالن‌های کنسرت، همایش، کنفرانس، اماکن مذهبی و علاقمندان به مباحث آکوستیکی، مهندسین صدا و ... بود.


این سمینار چهارشنبه مورخ 10 شهریور ماه سال 1395 از ساعت 9 الی 18 در سالن علامه طباطبایی مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسی کشور مواجه گردید. برنامه زمانی سمینار و سر فصل های ارائه شده در سمینار به شرح زیر بود :

Program for a full day seminar of Acoustic & Architecture

9:00-9:30

Presence & Reception

9:30-11:00

Introduction

General Basics in Acoustics

Basics in Computer Simulation

11:00-11:30

Break

11:30-13:00

Room Acoustics and Sound reinforcement

a. Basics and Measures

b. Primary structure of Buildings

i. Volume

ii. Shape

iii. Dimension

c. Secondary Structure

i. Reflecting

ii. Absorbing

iii. Scattering

Building Acoustics and Noise Reduction

a. Basics

b. Standard Values

c. Typical noise sources in cultural buildings

d. Measures to reduce noise impact from and to the facility

13:00-14:30

Lunch & Break

14:30-16:00

Application in Room Acoustics and Sound Reinforcement including Simulation

a. in Theatres and Concert Halls

i. Dramatic Theatre

ii. Opera Houses

iii. Concert halls

 Classical Concerts

 Modern concerts with electroacoustic reproduction

iv. Enhancement systems - Electronic Architecture

v. Case Study

b. in Multipurpose Halls

i. Mainly for speech

ii. Mainly for music performance

iii. Case Study

16:00-16:30

Break

16:30-18:00

c. in Mosques

i. General basics

ii. Typical layout

iii. Case Study

d. in Stadia

i. without roof

ii. with roof

iii. Case Study

e. in Studios

i. General basics

ii. Typical layout

iii. Case Study

 Summary - including hands-on instructions with software tools